Filijala BAR

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Telefon: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994

E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala BUDVA

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow)

85310 Budva

Telefon: + 382 33 473 994, + 382 33 473 992

E-mail : filijala.budva@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Šalter BUDVA 1

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Telefon: + 382 20 684 058

E-mail : salter.budva1@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala CETINJE

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 682 450, +382 41 682 451

E-mail : filijala.cetinje@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala HERCEG NOVI

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Telefon: + 382 31 580 966, + 382 31 580 967

E-mail : filijala.hercegnovi@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala KOTOR

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Telefon: + 382 32 326 004

Fax: + 382 32 326 004

E-mail : filijala.kotor@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala MOJKOVAC

Ulica Mališe Damjanovića br. 2D -  84205 Mojkovac
Telefon: +382 67 994 133;  +382 20 684 041 šalter
E-mail : filijala.mojkovac@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala NIKŠIĆ

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić
Telefon: +382 40 280 835 (šalter), +382 40 280 834
E-mail : filijala.niksic@lovcenbanka.me
 

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala CENTAR

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 68 3333

Fax: +382 20 68 4444

E-mail : filijala.centar@lovcenbanka.meRadno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala PREKO MORAČE

Bulevar Džordža Vašingtona 56 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410

Fax: +382 20 205 406

E-mail : filijala.prekomorace@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 19:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala STARI AERODROM

Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom )

81000 Podgorica

Phone: +382 20 684 051, +382 20 684 052

E-mail: filijala.stariaerodrom@lovcenbanka.me


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Šalter Petnjica

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica
Telefon : +382 20 684 046
E-mail : salter.petnjica@lovcenbanka.me
 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
Zatvoreno

Filijala TIVAT

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat

Telefon : +382 32 781 992

Fax: +382 32 781 995

E-mail : filijala.tivat@lovcenbanka.me 

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

 

Filijala ULCINJ

Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Telefon: + 382 30 684 440, +382 30 684 441
E-mail : filijala.ulcinj@lovcenbanka.me
 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Filijala ROŽAJE

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje

Telefon : +382 51 278 655, +382 51 278 656

E-mail : filijala.rozaje@lovcenbanka.me

 


Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
08:00h – 15:30h

Subota
08:00h – 12:30h

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow) -  85310 Budva

 

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Ulica Mališe Damjanovića bb -  84205 Mojkovac

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica


Bulevar Džordža Vašingtona 56/I - 81000 Podgorica

 

Tržni centar "Delta City" , Cetinjski put - 81000 Podgorica

 

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

 

Ulica Sima Barovića bb, Blok6 ( IDEA market ) - 81000 Podgorica


Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom ) - 81000 Podgorica


Ulici slobode – 81000 Podgorica


Ulica 4. Jul ( NAŠ DISKONT) - 81000 Podgorica

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje 

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat


Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Bulevar Teuta (Kallaba petrol)
Ulica 26. Novembra b.b. (market Sars)
KURSNA LISTA28.09.2023
ValutaJedinicaKupovni za efektivuKupovni za devizeSrednjiProdajni za devizeProdajni za efektivu
USD11.1242451.11005551.091501.07294451.058755
GBP10.90119850.889824150.874950.860075850.8487015
CHF11.0174341.00459260.987800.97100740.958166

Sajt Lovćen banke koristi “kolačiće”. Ovim alatima poboljšavamo funkcionalnost sajta, obezbjeđujemo Vam najbolje moguće korisničko iskustvo i pružamo Vam informacije o proizvodima kreiranim za Vas u marketinške svrhe.

Ukoliko nastavite da pretražujete naš sajt, slažete se sa našom upotrebom “kolačića”.

  • Pitanja

  • Pitanja

Krediti za stanovništvo

Klijent mora biti u radnom odnosu, a ugovor na neodređeno nije obavezan.

Svakako, ukoliko nema ugovor na neodređeno, mora imati žiranta ili da se otplata kredita završi dok traje ugovor o radu.

Osim zarade/plate, za potrebe analize kreditne sposobnosti, možemo uzeti i druge mjesečne redovne prilive (npr. ugovor o zakupu, ugovor o djelu...). Nedokumentovani prilivi se mogu uzeti u obzir za potrebe analize, samo ukoliko je u pitanju aplikacija za brzi keš kredit, ukoliko se ispunjavaju ostali uslovi za kredit.

Da bi provjerili da li klijent može uzeti kredit ili ne, potreban je izvod sa računa ili obračunske liste za poslednja 3 mjeseca. Nakon toga klijent ovjerava dokumentaciju ( potvrdu i administrativnu zabranu ). Ako je u pitanju kredit sa hipotekom, neophodna je i procjena vrijednosti nekretnine.

Dodatni troškovi: RKB, mjenice, obrada kredita. Ako je u pitanju stambeni ili gotovinski kredit uz hipoteku - trošak procjene nekretnine, polisa životnog osiguranja, polisa nekretnine, trošak sačinjavanja založne izjave.

Prijevremena otplata kredita može biti u cjelosti ili djelimična.
- Ukoliko je stanje duga na dan zatvaranja kredita manje od 10.000 eur nema naplate provizije za prijevremenu otplatu, a ukoliko je veće od 10.000 eur, provizija za prijevremeno zatvaranje je 1% od iznosa duga (ukoliko Odlukom i Ugovorom o kreditu nije drugačije definisano)
 
- Djelimična likvidacija se koristi u slučaju kad klijent uplati više novca nego što su njegove dospjele obaveze, a manje od potrebnog da likvidira cijeli kredit. Za djelimičnu likvidaciju je vrlo bitno da klijent odabere da li želi da zadrži rate (zadržati broj preostalih rata za otplatu, a anuitet da se umanji) ili da zadrži anuitet (zadržati visinu anuiteta za otplatu, a umanjiti broj preostalih rata). Na godišnjem nivou klijent može uplatiti do 10.000 eur bez provizije za prijevremenu otplatu.

Kartice

Svi klijenti koji imaju otvoren račun u Banci, mogu biti korisnici MC debitne kartice. Mastercard Standard, Mastercard GOLD kreditne kartice mogu koristiti samo redovni klijenti Banke.  ( ovdje link na platne kartice LB)

• Podizanje gotovine BEZ PROVIZIJE na ATM-ovima LOVĆEN BANKE.
• Raspoloživost sredstava 365 dana u godini, 24 sata dnevno na ATM-ovima naše i drugih banaka u zemlji i inostranstvu!
• Mogućnost promjene PIN na ATM-ovima.
• Provjera stanje na računu na svim ATM-ovima Lovćen banke 24 časa.
• Mogućnost beskontaktnog plaćanja MC karticom, roba/usluga u svim prodajnim objektima sa oznakom MASTERCARD u zemlji i inostranstvu.
• Kupovina karticom preko interneta.

Klijentima: nerezidentima, stranim državljanima, zaposleni u ambasadama ili diplomatsko - konzularnim predstavništvima i strancima koji imaju prebivalište u našoj zemlji, na njihov zahtjev, uz otvoren transakcioni račun postoji mogućnost izdavanja MC debit kartice.

• Držite svoje troškove pod kontrolom, plaćajte u procentu koji sami odredite!
• Svaka vaša otplata ponovo povećava kreditni limit.
• Mogućnost dodjele i dvije dodatne kartice koje su vezane za račun osnovne kartice.
• Jednostavna procedura dobijanja kredita po kreditnoj kartici

Novi limit od nedavno su 500 na bankomatu i 1000 ukupno. (ako da odgovor 200 na bankomatu i 500 ukupno može se progledati kroz prste jer su izmjene uvedene nedavno)

Nije, sve kartice uručene tokom dana se aktivraju u 16h, na kraju radnog dana, kada pošaljemo aktivacioni fajl precesoru.

Ne, PIN za reizdatu karticu je isti kao za prethodnu koja je istekla.

eBanking & mBanking

Klijent dobija dva koda, jedan putem SMS i drugi putem e-maila.

Unosom ranije kreiranog PIN-a je logovanje i potvrda plaćanja.

Jeste sa EUR deviznog na tekući i obrnuto, moguće je i sa tekućeg na kreditnu karticu i na štednju ali ne i obrnuto.

Može. Ako ima EMON token koji je izradio preko druge banke, možemo na njega nakačiti servis bez troška izrade novog tokena. Klijent bi plaćao samo mjesečnu naknadu od 5 eur.

Platni promet

• Zahtjev za otvaranje računa
• Potvrdu o registraciji – upisu u sudski registar, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ili akt nadležnog organa o osnivanju, ili izvod iz zakona ako se podnosioc zahtjeva osniva neposredno na osnovu zakona
• Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva
• Karton deponovanih potpisa
• Obrazac OP ovjeren kod notara (ovjeren)
• Akt o imenovanju ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
• Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica – PEL ( za izvršnog direktora i lica koja se nalaze na Kartonu deponovanih potpisa)

Za otvaranje računa ili depozita potrebno je Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš).

Ovlaštenje mora ovjeriti nadležno tijelo (notar, sud) ili klijenti to mogu učiniti potpisivanjem autorizacije u poslovnici. Zahtijeva prisutnost vlasnika transakcijskog računa i ovlaštene osobe, s valjanim identifikacijskim dokumentima.

Depozit otvara zakonski zastupnik (roditelj) ili staratelj. Za zakonskog zastupnika obavezan je identifikacioni dokument. Pored identifikacionog dokumenta potreban je i izvod iz knjige rođenih maloljetnog lica. Za staratelja obavezan je identifikacioni dokument i Rješenje o starateljstvu.

Kliring su sva plaćanja ispod 1.000,00 eura prema klijentima drugih banaka (izuzetak su računi JP – koji počinju sa brojem 8-Mup, UP, Carina i dr) i realizuju se u tri klirinška ciklusa 11h, 13:30h i 16h.

RTGS su nalozi preko 1.000,00 eura i realizuju se brzo, poslije samog viziranja. RTGS su takođe svi nalozi ispod 1000,00 eura prema JP a počinju sa 8- Mup, Caina, UP).

Kursna lista se mijenja svaki radni dan i važi od 08-20h.

Dospjeli depoziti se obračunavaju svakog dana osim nedjeljom. Depoziti koji su dospjeli u nedjelju obračunavaju se ponedjeljkom.

Da. Naknada po jednoj blokadi iznosi 10,00 eura.

INO platni promet

Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:
• Osnov po kojem se vrši plaćanje (Ugovor, faktura..);
• Instrukcije deviznog računa ino-primaoca (IBAN,SWIFT, ADRESA ino primaoca);
• Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom (nalog 70).

Da bi loro doznaka bila realizovana, potrebno je da instrukciju za devizni priliv pošaljete licu od koga vrršite naplatu potraživanja ili od koga očekujete priliv iz inostranstva.
Banka Vas obavještava o prilivu iz inostranstva putem e-mail.

Ukoliko je bila uplata iz inostranstva klijentu se šalje obavještenje o prilivu i zahtjev za dostavljanje potrebne dokumentacije za knjiženje istog (osnov priliva).

Za prenos sredstava sa deviznog na transakcioni račun, dostavljate nam popunjen Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na transakcioni račun (na memorandumu firme), potpisan od strane ovlašćenog lica.

Tražene instrukcije se  generišu iz sistema i šalju se na ovlašćenu e-mail adresu.

Da bi priliv bio proknjižen klijent treba da dostavi osnov priliva (u vidu fakture ili ugovora). U slučaju priliva sredstava u korist fizičkog lica potrebno je dodatno ispuniti i tipsku izjavu o svrsi transakcije i porijeklu sredstava. Banka može pored gore navedenog tražiti i dodatne dokaze o porijeklu sredstava ( npr. u vidu izvoda racuna posiljaoca sredstava iz njegove banke).

Iz sistema računamo proviziju u zavisnosti od iznosa, opcije,valute plaćanja, destinacije plaćanja. Na sledećim stranicama

www.lovcenbanka.me/me/stanovnistvo/racuni/transakcioni-racun
www.lovcenbanka.me/me/privreda/platni-promet/transakcioni-racun
klijenti mogu naći tarife platnog prometa u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu za fizička i pravna lica. 

Ovu informaciju ne dajemo putem telefona, u cilju zaštite naših klijenata, već ih upućujemo na neku od naših filijala/šaltera gdje im kolege na osnovu analitičke kartice deviznog računa mogu dati stanje na istom.

SWIFT potvrde se šalju po automatizmu putem aplikacije ACK2MAIL na dostavljenu e-mail adresu od strane klijenta. Ukoliko se desi da klijent ne dobije traženi SWIFT navedenu potvrdu izvlačimo ručno iz sistema i šaljemo na autorizovanu e-mail adresu.

Navedeni formular popunimo na osnovu informacija iz CORE baze i šaljemo klijentu (kao dodatak šaljemo i instrukcije za priliv sredstava iz inostranstva u kojima su sadrzani svi podaci neophodni za priliv).

Devizni izvodi se šalju na mjesečnom nivou za sve klijente. Pojedini klijenti ih dobijaju na dnevnom nivou nakon svake promjene. Zahtjeve za dostavljanjem analitičkih kartica šaljemo na ovlašćene adrese generisanjem iz sistema korišćenjem aplikacije za devizno poslovanje.

Konverziju sredstava obračunavamo kroz deviznu aplikaciju i istu prosleđujemo klijentu na potpisivanje kako bismo imali potvrdu da li se slaže sa istom (ovo važi za konverzije veće od 10.000 eur).