Filijala BAR

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Telefon: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994

E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Filijala BUDVA

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow)

85310 Budva

Telefon: + 382 33 473 994, + 382 33 473 992

E-mail : filijala.budva@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Šalter BUDVA 1

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Telefon: + 382 20 684 058

E-mail : salter.budva1@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Filijala CETINJE

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Telefon: +382 41 682 450, +382 41 682 451

E-mail : filijala.cetinje@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Filijala HERCEG NOVI

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Telefon: + 382 31 580 966, + 382 31 580 967

E-mail : filijala.hercegnovi@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Filijala KOTOR

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Telefon: + 382 32 326 004

Fax: + 382 32 326 004

E-mail : filijala.kotor@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Filijala MOJKOVAC

Ulica Mališe Damjanovića br. 2D -  84205 Mojkovac
Telefon: +382 67 994 133;  +382 20 684 041 šalter
E-mail : filijala.mojkovac@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Filijala NIKŠIĆ

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić
Telefon: +382 40 280 835 (šalter), +382 40 280 834
E-mail : filijala.niksic@lovcenbanka.me
 
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak 08h – 16h
Subota 08h – 13h

Filijala CENTAR

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 68 3333

Fax: +382 20 68 4444

E-mail : filijala.podgorica@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Filijala PREKO MORAČE

Bulevar Džordža Vašingtona 56 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410

Fax: +382 20 205 406

E-mail : salter.podgorica1@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 20h 

Subota 08h – 13h

Filijala STARI AERODROM

Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom )

81000 Podgorica

Phone: +382 20 684 051, +382 20 684 052

E-mail: filijala.podgorica2@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Šalter Petnjica

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica
Telefon : +382 20 684 046
E-mail : salter.petnjica@lovcenbanka.me
 
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Filijala TIVAT

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat

Telefon : +382 32 781 992

Fax: +382 32 781 995

E-mail : filijala.tivat@lovcenbanka.me 

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

 

Filijala ULCINJ

Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Telefon: + 382 30 684 440, +382 30 684 441
E-mail : filijala.ulcinj@lovcenbanka.me
 
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak / 08h – 16h
Subota / 08h – 13h

Filijala ROŽAJE

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje

Telefon : +382 51 278 655, +382 51 278 656

E-mail : filijala.rozaje@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Ul. Mediteranska bb, (zgrada Hotela Wow) -  85310 Budva

 

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Ulica Save Kovačevića broj 4 - 85340 Herceg Novi

Tabačina 10 - 85330 Kotor

Ulica Mališe Damjanovića bb -  84205 Mojkovac

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica


Bulevar Džordža Vašingtona 56/I - 81000 Podgorica

 

Tržni centar "Delta City" , Cetinjski put - 81000 Podgorica

 

Trg Argentina br.1 - 81000 Podgorica

 

Ulica Sima Barovića bb, Blok6 ( IDEA market ) - 81000 Podgorica


Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom ) - 81000 Podgorica


Ulici slobode – 81000 Podgorica


Ulica 4. Jul ( NAŠ DISKONT) - 81000 Podgorica

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje 

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat


Ulica Majke Tereze b.b. - 85360 Ulcinj
Bulevar Teuta (Kallaba petrol)
Ulica 26. Novembra b.b. (market Sars)
KURSNA LISTA06.02.2023
ValutaKupovniKupovni za devizeSrednjiProdajni za devizeProdajni za efektivu
CHF1.0288671.00689120.998900.99090880.968933
GBP0.9192750.899640.892500.885360.865725
USD1.1265111.10244961.093701.08495041.060889

Sajt Lovćen banke koristi “kolačiće”. Ovim alatima poboljšavamo funkcionalnost sajta, obezbjeđujemo Vam najbolje moguće korisničko iskustvo i pružamo Vam informacije o proizvodima kreiranim za Vas u marketinške svrhe.

Ukoliko nastavite da pretražujete naš sajt, slažete se sa našom upotrebom “kolačića”.

Pravila nagradne igre „Točak sreće karticom se pokreće“

Na osnovu člana 69 stav 7 Zakona o igrama na sreću („Službeni list RCG“ broj 13/07 i 40/11), i Odluke Uprave o priređivanju nagradne igre 02/01-1562/2, donijete dana 19.oktobra 2017.godine priređivač Lovćen banka AD Podgorica, Bul. Džordža vašingtona 56/I, PIB: 02829541, donosi sljedeća: 


PRAVILA NAGRADNE IGRE


Član 1.
Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre, pod nazivom „Točak sreće karticom se pokreće“ (u daljem tekstu: nagradna igra) i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obavještenju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i u drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama. 


Član 2.
Priređivač nagradne igre je Lovćen banka AD Podgorica (u daljem tekstu Priređivač). Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „Točak sreće karticom se pokreće“ na osnovu odluke donijete od strane Uprave Priređivača. 


Član 3.
Cilj priređivanja nagradne igre je reklamna promocija, radi povećanja korištenja platnih kartica Lovćen banke. Nagradna igra je predviđena za postojeće klijente koji koriste kartične  proizvode Lovćen banke (Mastercard® Debit Contactless, Mastercard® Standard Credit, Mastercard® Gold Credit, Mastercard® World)  u segmentu poslovanja sa građanima Priređivača.


Član 4.
Nagradna igra se priređuje i važi u periodu od 15.11.2022. godine do 15.01.2023. godine. 


Član 5.
Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri: 
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja u periodu trajanja nagradne igre, od 15.11.2022. godine do 15.01.2023. godine ostvare transakciju na POS aparatu ili kroz online kupovinu sa minimalnim iznosom od 5 EUR po transakciji, koristeći neku od kartica navedenih u članu 3.  Učesnici nagradne igre saglasni su da, u slučaju osvajanja nagrade, priređivač nagradne igre može objaviti njihova imena i fotografije i koristiti ih u reklamne svrhe u vezi sa ovom nagradnom igrom, bez obaveze davanja bilo kakve naknade za to.  U nagradnoj igri ne mogu učestovati zaposleni kod Priređivača kao ni njihovi članovi domaćistva. 


Član 6.
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja u periodu trajanja nagradne igre, od 15.11.2022. godine do 15.01.2023. godine. ispune pravila učešća data u Članu 5.  Izvlačenje dobitnika će se vršiti korišćenjem random picker softvera, koji na automatizovani način i nasumično izvlači redni broj učesnika koji ispunjavaju uslove učešća u nagradnoj igri. Izvlačenje će se obaviti 20.01.2023. godine. Priređivač će o dobijenim nagradama obavijestiti dobitnike putem  telefonskog poziva, odnosno putem sms/viber poruke ukoliko isti ne bude odgovarao na poziv.

Ukoliko dobitnik ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i Priređivač ne bude mogao u roku od 7 dana od dana izvlačenja nagrade da ga informiše iz bilo kojih razloga koji nijesu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, taj učesnik gubi pravo na nagradu Priređivača, a priređivač neće imati nikakvih daljih obaveza prema ovom učesniku. U ovom slučaju Priredjivač ce ponoviti postupak nasumičnog odabira dok ne dodijeli nagradu. 


Član 7.
Nagradni fond:  15.879 EUR ( petnaest hiljada osamsto sedamdeset devet EUR). 
Ukupan broj nagrada je 3. 


NAZIV I VRSTA NAGRADE

UKUPAN BROJ NAGRADA

POJEDINAČNA VRIJEDNOST NAGRADE

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADE

Glavna nagrada – automobil marke Renault - CLIO

1

14.990 EUR

14.990 EUR

Trotinet elektricni MS energy e10

1

539,99 EUR

539,99 EUR

Biciklo ULTRA NITRO 29 HDB L

1

349.21 EUR

349.21 EUR

Ukupna vrijednost nagrada sa PDVom

15.879 EURCjelokupan fond nagrada obezbjeđuje priređivač nagradne igre. 


Član 8.
Učesnici koji ne ispune sve uslove nagradne igre, neće biti uključeni u nasumični odabir nagrađenog. 
Svi učesnici koji ispunjavaju uslove za učešće u nagradnoj igri mogu dobiti nagradu. 


Član 9.
Izvlačenje nagrada: 
Izvlačenje dobitnika nagrada će se obaviti od strane Priređivača korišćenjem random picker softvera, koji na automatizovani način i nasumično izvlači redni broj učesnika koji ispunjavaju uslove učešća u nagradnoj igri. Nasumično će se izvući dobitnici nagrada kako slijedi:
- prvo se izvlači dobitnik treće nagrade - Biciklo ULTRA NITRO 29 HDB L u vrijednosti 349,21 EUR;
- zatim se izvlači dobitnik druge nagrade - Trotinet elektricni MS energy e10 u vrijednosti 539,99 EUR;
- i na kraju se izvlači dobitnik glavne nagrade, automobil marke Renault CLIO u vrijednosti 14.990 EUR.

Za izvlačenje dobitnika koristiće se redni broj iz izvještaja gdje su navedene sve transakcije ( sa brojem računa za koji su vezane) i  koje ispunjavaju uslove za učešće iu nagradnoj igri.

Jedan klijent može dobiti jednu nagradu.

Komisija koja broji 3 člana: Jovana Popović, David Knežević i Dejan Bojanić, biće zadužena da
provjeri ispravnost učesnika, u skladu sa definisanim uslovima za učešće u nagradnoj igri, regularnost izvlačenja kao i da izvrše provjeru uručenja nagrade.

Članovi komisije provjeravaju tačnost ličnih podataka dobitnika u nagradnoj igri, koji treba da prime nagradu.


Član 10.
Preuzimanje nagrada: 
Nagrade dobitnici dobijaju uručenjem u Upravnoj zgradi Lovćen banke AD Podgorica u Bulevaru Džordža Vašingtona 56/I, u Podgorici. 

Dobitnik nagrade može preuzeti nagradnu (sporedne, glavnu) lično ili preko trećih lica uz obavezu podnošenja na uvid ličnog dokumenta dobitnika nagrade.
 
Nagrade se uručuju dobitniku najkasnije 7 dana od dana prijema obavještenja o dobitku nagrade. Ukoliko je dobinik fizički spriječen da preuzme nagradu u predviđenom roku, a blagovremeno je obavijestio pripređivača, rok za preuzimanje nagrade se produžava u skladu sa zahtjevom dobitnika, a ne duže od mjesec dana. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za neku drugu nagradu (uslugu) odnosno za novčanu protivvrijednost. 

Po primopredaji nagrade Priređivač nema nikakvih obaveza prema dobitniku u vezi sa nagradom. 


Član 11.
Dobitnike potvrđuje tročlana komisija koju imenuje Priređivač, a koja će voditi zapisnik o toku i rezultatima nagradne igre. 


Član 12.
Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu ’Vijesti’ u skladu sa Zakonom, prije početka nagradne igre. 
Imena svih dobitnika biće objavljena najkasnije u roku od 10 dana od dana završetka nagradne igre na internet portalu priređivača www.lovcenbanka.me. 


Član 13.
Po okončanju nagradne igre, Priređivač će u roku od 8 dana obavijestiti Upravu prihoda i carina – Sektor za igre na sreću, o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima nagrada u skladu sa Zakonom. 


Član 14.
Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. 


Član 15.
Zaposleni kod Priređivača dužni su da sljedeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: 
- O učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) 
- O mehanizmu organizovanja nagradne igre 

Gore navedene podatke Priređivač može saopštiti trećim licima na način predviđen Zakonom. 


Član 16.
Priređivač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u ovoj nagradnoj igri. 
Učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se njihovi podaci koje su u okviru nagradne igre dostavili, a u skladu sa obavezom Priređivača dostave Upravi prihoda i carina – Sektor za igre na sreću i čuvaju u arhivi Priređivača, kao i da se njihova imena i mjesto prebivališta u zakonskom roku objave u javnom glasilu, te da se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 


Član 17.
Priređivač može prekinuti nagradnu igru usljed nastupa okolnosti više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati. O navedenom prekidu Priređivač će putem medija obavijestiti javnost. 


Član 18.
Na utvrđenu vrijednost fonda nagradnih igara Priređivač plaća 5% u korist budžeta Crne Gore na način predviđen Zakonom. 


Član 19.
U slučaju bilo kakavih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti riješi mirnim putem, a ukoliko to nije moguće biće nadležan sud po mjestu sjedišta Priređivača. 
Priređivač ne preuzima odgovornost u slučaju nastanka spora između učesnika u ovoj nagradnoj igri. 


Član 20.
Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od Uprave prihoda i carina – Sektor za igre na sreću.