Aleksandra Popović

Profesionalni Predsjednik Odbora direktora / Akcionar

Aleksandra Popović se nalazi na poziciji profesionalnog Predsjednika Odbora direktora Lovćen banke. Od osnivanja banke, u avgustu 2014. godine do oktobra 2016. godine je obavljala funkciju Glavnog izvršnog direktora. Zahvaljujući njenoj viziji da doprinose održivom ekonomskom razvoju i boljim životnim uslovima svoje zemlje, uz želju da iskoristi bogato iskustvo na ugovaranju i povlačenju kreditnih linija iz inostranih izvora u cilju finansiranja crnogorskih projekata iz oblasti turizma, infrastrukture, proizvodnje i usluga, sa posebnim osvrtom na podršku SME sektoru, došlo je do osnivanja banke. Ovo je bio proces u kom je, pod njenim vođstvom, mikrofinansijska institucija MFI Kontakt AD prerasla u Lovćen banku, podržana od strane DEGa - jedne od najvećih investiciono-razvojnih institucija u Evropi, koji za cilj ima finansiranje investicija malih i srednjih preduzeća zemalja u razvoju.


Tokom karijere je uz konstantan rad na profesionalnom usvršavanju, svoju energiju i snagu usmjeravala na promociju crnogorske ekonomije i bankarstva na brojnim međunarodnim konferencijama i panelima, partnerstvo i saradnju sa reputabilnim međunarodnim finansijskim institucijama, kao i nove razvojne projekte između kojih treba pomenuti rad na uspostavljanju Crnogorske komercijalne banke kao značajnog bankarskog brenda, koordinacija komunikacije u strateškom procesu prodaje Crnogorske komercijalne banke OTP banci, članstvo u Bordu direktora Crnogorske komercijalne banke, upravljanje i rukovođenje poslovanjem Mikrokreditne finansijske institucije Kontakt AD Podgorica.


Bankarskoj karijeri Aleksandre Popović , koja je započela 2001. godine, prethodio je desetogodišnji rad u drugim kompanijama između ostalog izdvajamo angažman u JP PTT Saobraćaja Crne Gore na poziciji Savjetnika za međunarodno poslovanje.

Aleksandra Popović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, 1990. godine.