Oglas za posao - Kreditni analitičar za poslovanje sa privredom

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.  


Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Kreditnog analitičara za poslovanje sa privredom - 1 izvršilac


Mjesto rada: Podgorica


Ključne odgovornosti:
• Pruža informacije klijentima o vrstama i oblicima proizvoda i usluga Banke,  kao i uslovima odobravanja i potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
• Obavlja obilaske postojećih i potencijalnih klijenata i prezentaciju i prodaju  bankarskih proizvoda i usluga;
• Radi na konstantnom održavanju i unapređivanju poslovnih odnosa sa klijentima uz redovne konsultacije sa istima, obilaske terena, međusobne sastanke i sl.;
• Obezbjeđuje rast broja klijenata, rast portfolia proizvoda;
• Radi na izradi zapisa i izveštaja o obavljenom razgovoru sa klijentom, izvršenoj posjeti klijentu, održanom sastanku, sačinjenim ponudama, realizovanim ponudama, odobrenim i realizovanim zahtjevima po prihvaćenim ponudama i sl.;
• Sačinjava ponude klijentima i po njihovom konačnom definisanju u saradnji sa neposrednim rukovodiocima iste  upućuje klijentima;
• Obavlja i obezbeđuje prijem, evidenciju i kontrolu zahtjeva i dokumentacije sa stanovišta suštinske, formalne i pravne ispravnosti, izrađuje finansijksu analizu, obavlja kompletiranje dokumentacije neophodne za razmatranje zahtjeva i donošenja adekvatne odluke po istom, a tokom trajanja plasmana dopunjavanje i ažuriranje dosijea klijenata i praćenje izvršavanja posebnih i ostalih elemenata odnosno uslova zaključenih ugovora sa klijentima; Obavještava klijenta o odlukama; 
• Organizuje potpisivanje ugovora sa klijentima i prijem instrumenata obezbeđenja u saradnji sa odjeljenjima unutar Sektora;
• Aktivno prati namjensku upotrebu sredstava;
• Formira i aktivno prati kreditni portfolio klijenata za koje je zadužen od strane neposrednih rukovodilaca i sa kojima uspostavlja, razvija i unapređuje poslovnu saradnju; 
• Radi na identifikovanju signala upozorenja koji mogu da utiču na razvoj negativnih tendencija sa stanovišta rezultata poslovanja i sposobnosti klijenta da servisira dug i izvještava Direktora sektora; 
• Osigurava pridržavanje i poštovanje svih internih i eksternih procedura i zahtjeva pri svakodnevnom radu;
• Sačinjava informacije i izveštaje i blagovremeno i redovno izveštava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja i predlaže donošenje odgovarajućih odluka;


Potrebna znanja i vještine:
• VSS
• Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
• Poznavanje rada na računaru 
• Poželjno znanje jednog stranog jezika
• Prodajne i komunikacione vještine 
• Orjentisanost na klijenta 


Kako da aplicirate?
Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 12.06.2020. godine.
Napomena:  Poželjno je radno iskustvo u banci i radu sa SME klijentima.