Moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana

Poštovani klijenti,
 
Shodno odluci Centralne banke za odlaganje otplate kreditnih obaveza za građane i privredu do 90 dana, obavještavamo vas da zahtjeve za odlaganje otplate možete dostaviti na sledeću e-mail adresu: moratorijum@lovcenbanka.me ili pozivom na broj call centra Lovćen banke – 19993
 
Prilikom zahtjeva za odlaganje otplate kredita potrebno je da navedete:
 
Fizička lica - Ime i prezime, JMBG, ime poslodavca, partiju kredita (ukoliko imate) i iznos kredita koji vam je odobren
Pravna lica - ime firme, PIB, partiju kredita i iznos kredita koji vam je odobren
 
Zajedničkim snagama kroz naredne dane!


Vaša LB

U nastavku možete popuniti formu za Fizička i pravna lica i na taj način podnijeti zahtjev za odlaganje otplate kredita.