Intervju prof. dr Vinka Nikića - glavnog izvršnog direktora Lovćen banke AD za "Bankar" (broj 47 / Decembar 2019)

Podgorica, 10. decembar 2019.godine


 Intervju prof. dr Vinka Nikića - glavnog izvršnog direktora Lovćen banke AD za "Bankar" (broj 47 / Decembar 2019)