Društveno odgovorni

Kao osnovne vrijednosti i linije vodilje u ostvarenju zadatih ciljeva, svoje misije i vizije, Banka ističe: odgovornost, organizovanosti, lojanost, fleksibilnost, kooperativnost, intuitivnost, inovativnost, mudrost, otvorenost i hrabrost.


Akcionari i Uprava Banke dosljedni su u poštovanju zakonske regulative, ljudskih i radnih prava, profesionalnog i fer ponašanja na tržištu, poštovanju konkurencije, visokih standarda zaštite okoline i odgovornom odnosu prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini putem podrške projekata od značaja za lokalnu zajednicu, sponzorstava i donacija kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih akcija, projekata i pojedinaca.


Banka se odgovorno ponaša i pri zapošljavanju kadra, investira u ljudski kapital obezbjeđujući konstantnu edukaciju i mogućnost napredovanja, pruža potpunu informisanost svojim zaposlenima nesmetanim protokom informacija i sigurnost na radu.