RIA transfer novca

Lovćen banka svojim klijentima omogućava uslugu slanja i prijema novca u saradnji sa RIA Money Transferom.   

Ria Money Transfer pruža uslugu brzog, sigurnog i ekonomičnog transfera novca u 150 zemalja svijeta, na 310.000 lokacija.

 

Slanje novca
  • pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument, 
  • navedete kome šaljete, zemlju i iznos koji ćete poslati,
  • službenik vam izdaje PIN broj od 11 cifara, koji javljate primaocu, 
  • radi sigurnosti, ne otkrivajte podatke transakcije trećem licu,  
  • pošiljalac plaća troškove slanja novca.
Prijem novca  
  • pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument, PIN broj, navedite ko vam, odakle i koliki iznos šalje,
  • službenik će vam isplatiti novac i izdati potvrdu o isplati, 
  • primalac ne snosi troškove prilikom prijema novca.