Anticipativna štednja

U slučaju anticipativne štednje, kamata na iznos koji se oročava se isplaćuje odmah, na početku oročenog perioda. Visina kamate zavisi od perioda na koji je novac oročen.

 

  • Period oročenja od 1 do 36 mjeseci

 

Uslove štednje za fizička lica ( važe od 22.maja 2019. godine) možete vidjeti ovdje.

 

 

Za više informacija posjetite filijalu Lovćen banke ili nas kontaktirajte putem telefona +382 20 205 410