Sefovi Lovćen banke – za Vaš miran san!

Klijentima Banke, nudimo usluge zakupa sefova u našoj filijali:

  • Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića 62/2 

 

Na raspolaganju su klasični sefovi (u tri veličine) u kojima možete čuvati vaše dragocjenosti,  dokumenta i sl. Pored izuzetne sigurnosti, klijentima garantujemo maksimalnu zaštitu i diskreciju.

 

Procedura zakupa sefa je veoma jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtjevom za zakup sefa, navodeći željenu veličinu sefa i rok zakupa. Od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument. Kao korisnik sefa, sa Bankom zaključujete poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa, na određeni rok koji ne može biti kraći od mjesec dana.

 

Sefom možete rukovati lično ili preko lica, koje ste ovlastili. 

 

Sef možete uzeti u zakup kao domaće, strano, fizičko i pravno lice.

 

Sefu možete pristupiti svakog radnog dana od 8 - 16 časova.

 

Važno!!!

 

U sefovima se ne smiju čuvati predmeti koji mogu ugroziti sigurnost ostalih sefova i prostorija Banke, kao i njenih zaposlenih (predmeti koji su zapaljivi, eksplozivni, podložni kvarenju i raspadanju i slično).

 

Više informacija o zakupu sefa možete dobiti putem e-maila: sefovi@lovcenbanka.me ili na telefon: +382 20 205 410.

 

Iznos naknada za zakup sefova možete naći u našem cjenovniku.