Kredit za plaćanje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 
Karakteristike 
 • Od €1.000 do €50.000
 • Rok otplate od 3 do 120 mjeseci ( za ročnost dužu od 96 mjeseci, hipoteka je obavezna).
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 6,05% 
 • efektivna kamatna stopa: od 6,22%
 • Naknada Banke do 1,50% od iznosa kredita
 •  
Sredstva obezbjeđenja  
 • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/žiranta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta
 • Hipoteka I reda u korist Banke (preko 15.000 eur)
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkuliana u korist Banke
 • Za klijente iz I i II grupe žirant je potreban ukoliko je rok kredita duži od 60 mjeseci i iznos veći od 10.000 eur.
 • Za klijente iz III grupe za iznose do 5.000 eur potreban je 1 žirant, a za iznose preko 5.000 eur 2 ili više žiranata.

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€10.000

Rok otplate

120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,05%

Mjesečna rata

€101,27

Administrativna naknada

€100

Efektivna kamatna stopa

6,22%

Ukupan dug

€13.352,40

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. U navedenom primjeru nijesu obuhvaćeni trošak procjene hipoteke i trošak polise osiguranja nekretnine.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 41