Beskamatni krediti za kupovinu Gorenje aparata 

 Lovćen banka u saradnji sa Gorenjem Vam nudi beskamatni kredit za kupovinu tehničke opreme. Krediti se odobravaju u iznosima od 100€ do 5.000 €, na period otplate od 6 do 36 mjeseci.

 

  Korisnici beskamatnog kredita do 36 rata mogu biti:

• zaposlena lica za koje Banka procijeni da su kreditni sposobni za dobijanje kredita

 

Kako biste postali korisnik ovog kredita, potrebno je:

• potpisati zahtjev za kredit u prodajnom objektu ,

• donijeti popunjenu i od strane poslodavca ovjerenu Potvrdu o zaposlenju i administrativnu zabranu, odnosno potvrdu ovjerenu od strane PIO fonda za penzionere,

• lična karta ili pasoš 

Kredit se može realizovati isključivo u ovlašćenim objektima uz:

• popunjen zahtjev za kredit (dobija se u Gorenju )

• potpisanu blanko mjenicu i

• potpisan ugovor i prateću dokumentaciju

 

 Spisak objekata u kojima možete kupiti Gorenje tehniku na beskamatni kredit Lovćen banke možete naći ovdje 

 

Sve informacije o kreditu možete dobiti putem e-maila: ivan.nikic@lovcenbanka.me br.tel: 067/994-017, Ivan Nikić ili milica.boljevic@lovcenbanka.me, br.tel: 020 205 410, Milica Boljević.

 

Karakteristike kredita

Do €5.000

Rok otplate do 36 mjeseci

Nominalna kamatna stopa od 0%  

Efektivna kamatna stopa od 0%

Naknada Banke do max. 0% od iznosa kredita

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Administrativna zabrana na platu/penziju klijenta/žirant(a)ta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta i žiranta

 

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 


Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€1.000,00

Rok otplate

12 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

0%

Anuitet

€83,33

Administrativna naknada

€0

Efektivna kamatna stopa

€0

Ukupan dug

€1.000,00

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, a ne obuhvata troškove mjenice u iznosu od €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore u iznosu od €3,50.

** Sve informacije o kreditu možete dobiti putem e-maila: ivan.nikic@lovcenbanka.me br.tel: 067/994-017, Ivan Nikić ili milica.boljevic@lovcenbanka.me, br.tel: 020 205 410, Milica Boljević.