Kredit za nerezidente za kupovinu nekretnina

 
Karakteristike 
 • Od €10.000 do €200.000
 • Rok otplate od 3 do 120 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 3,45%
 • Efektivna kamatna stopa: od 3,50%
 • Naknada Banke 1,25% od iznosa kredita 
 • Brzo i jednostavno do kredita
 •  
Sredstva obezbjeđenja  
 • Hipoteka prvog reda u korist Banke
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Deposit
 • Deposit minimum 50% od inicijalne izloženosti prema klijentu koji se polaže na beskamatni račun kod Banke i ostaje deponovan do konačne otplate kredita

 

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€100.000

Rok otplate

120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

3,45%

Anuitet

€986,48

Administrativna naknada

€1250

Efektivna kamatna stopa

3,50%

Ukupan dug

€118.377,60

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. U navedenom primjeru nijesu obuhvaćeni trošak procjene hipoteke i trošak polise osiguranja nekretnine.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410