Potrošački kredit / Refinansiranje potrošačkog kredita

 
Karakteristike
  • Od €150 do €10.000
  • Rok otplate od 3 do 60 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa od 6,25%
  • Efektivna kamatna stopa od 6,43%
  • Naknada Banke do max. 2% od iznosa kredita 

 

 

Sredstva obezbjeđenja
  • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/žiranta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica ukoliko je jemac
  • Za klijente iz III grupe za iznose do 5.000 eur potreban je 1 žirant, a za iznose preko 5.000 eur 2 ili više žiranta.
  • Za klijente iz IV grupe (koji ne primaju platu preko Banke) ukoliko se njihov poslodavac svrstava u I ili II grupu za iznose kredita do 5.000 eur nije potreban žirant. U ostalim slučajevima (iz IV grupe) u zavisnosti od iznosa i roka otplate kredita neophodno je imati 1 ili više žiranata, a kamatna stopa je do 18%.

 * Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

 

Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 10.000

Rok otplate

60 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,25%

Anuitet

€ 194,48

Administrativna naknada

€ 100

Efektivna kamatna stopa

6,43%

Ukupan dug

€ 11.668,80

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.