Kredit za penzionere uz polisu osiguranja života / Refinansiranje kredita za penzionere

Karakteristike
  • Od €300 do €20,000
  • Rok otplate od 3 do 96 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa od 6,45% ( fiksna)
  • Efektivna kamatna stopa od 6,95%
  • Naknada Banke do 1,50% od iznosa kredita
  • Brzo i jednostavno do kredita

 

 Sredstva obezbjeđenja
  • Administrativna zabrana na penziju klijenta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta
  • Polisa osiguranja života vinkulirana u korist Banke

 

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer


Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 15.000

Rok otplate

96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,45%

Anuitet

€ 200,41

Administrativna naknada

€ 150

Efektivna kamatna stopa

6,95%

Ukupan dug

€ 19.239,36

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50.

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.