Gotovinski kredit za pomorce / Refinansiranje kredita za pomorce

Karakteristike
  • Od €500 do €20.000
  • Rok otplate od 3 do 96 mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa od 5,75% 
  • Efektivna kamatna stopa od 6,66%
  • Naknada Banke do 1% od iznosa kredita
  • Brzo i jednostavno do kredita

 

 Sredstva obezbjeđenja
  • Za kredite do 5.000 eur nije potreban žirant
  • Za kredite do 10.000 eur s rokom otplate do 60 mjeseci nije potreban žirant
  • Za kredite od 5.000 do 10.000 eur s rokom otplate preko 60 mjeseci potreban je 1 žirant
  • Za kredite preko 10.000  eur potreban je 1 ili više žiranta u zavisnosti od iznosa i roka otplate kredita. Pomorcu koji ima radni staž minimum 3 godine/posjeduje oficirski čin, može se odobriti i do 15.000 eur bez žiranata, a odluku donosi KO.

 

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€ 10.000

Rok otplate

36 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

5,75%

Anuitet

€ 303,07

Administrativna naknada

€ 100

Efektivna kamatna stopa

6,66%

Ukupan dug

€ 10.910,52

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar Crne Gore €3,50.


** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.