Gotovinski kredit uz hipoteku / Refinansiranje gotovinskog kredita uz hipoteku

Karakteristike
 • Od €500 do €200.000
 • Rok otplate od 3 do 240 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna od 6,00% 
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,17%
 • Naknada Banke do max. 2% od iznosa kredita
 • Brzo i jednostavno do kredita

 

 Sredstva obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na platu/ penziju klijenta/ žiranta, Ugovor o zakupu ili drugi izvor prihoda koji se može smatrati primarnim
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisano od strane klijenta/žiranta
 • Hipoteka prvog reda u korist Banke
 • Polisa osiguranja nekretnine
 • Polisa osiguranja života 
 • Polisa osiguranja života nije obavezna ali u slučaju da se ne koristi kao sredstvo obezbjedjenja kredita kam.stopa se uvećava za 0,3%.
 •  

* Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke


Potrebna dokumentacija

Reprezentativni primjer


Reprezentativni primjer

Iznos kredita

€50.000

Rok otplate

240 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

6,00%

Anuitet

€358,19

Administrativna naknada

€500

Efektivna kamatna stopa

6,17%

Ukupan dug

€85.965,60

* Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu, troškove obrade kredita, troškove mjenice €2 i troškove upita u Kreditni registar  Crne Gore €3,50. U iznos EKS nije obračunat trošak polise osiguranja života, trošak polise osiguranja nekretnine i trošak procjene nepokretnosti

** Podaci o ovom kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: krediti.fl@lovcenbanka.me , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410.