Zahtjev za my Lovćen mBanking

PRISTUPNICA ZA FIZIČKA LICA 
Individuals Application Form

Podaci o korisniku/ User personal details 

 

 

Podaci o uslugama/ Service details 

Internet bankarstvo – Web aplikacija/

Internet banking – Web application:

Mobilno bankarstvo/ Mobile banking:

Obavještenja/ Alerts:

Način autorizacije/ Way of autorizations:

  • Internet bankarstvo – Web aplikacija preko koje je omogućen pregled računa i plaćanje 
  • Obavještenja – o prilivu na računu putem SMS i/ili Email  
  • Slanjem SMS poruke SALDO na broj 14747 dobijate informaciju o stanju na računima 

Podaci o računima/ Accounts details