My Lovćen mBanking  - banka na mobilnom telefonu  

Uz aplikaciju my Lovćen mBanking na vašem mobilnom telefonu i vaše finansije su uz vas, u svakom trenutku i na svakom mjestu. 

Po povoljnim naknadama i bez čekanja u redu, koristeći my Lovćen mBanking jednostavno, bezbjedno i brzo upravljajte vašim novčanim sredstvima, kontrolišite vaše troškove i izvršite transakcije u trenu. 


My Lovćen mBanking, samo za vas, banka na mobilnom telefonu.

Glavne prednosti:

• usluga je dostupna 24 sata dnevno

• usluga je dostupna bilo gdje da se nalazite, u zemlji ili inostranstvu

• jednostavna aktivacija i upotreba

• bezbjedan i brz pristup za potpunu kontrolu nad sopstvenim finansijama, zahvaljujući naprednim sigurnosnim opcijama koje su ugrađene u ovu aplikaciju 

• pregled stanja svih računa, štednji i kredita u Banci

• besplatna aktivacija

• bez mjesečne naknade za prvih šest mjeseci korištenja my Lovćen mBanking servisa

 

 

Način aktiviranja usluge

 Za korišćenje ove usluge, potrebno je:

- posjedovanje mobilnog telefona sa Android (verzija 5.0 i više) ili iOS operativnim sistemom (9.0 i više),

potpisivanje pristupnice i ugovora za korišćenje usluge, uz otvoren transakcioni račun.


Uslugu my Lovćen mBanking možete jednostavno aktivirati u bilo kojoj filijali Lovćen banke.


 

Preuzimanje aplikacije

Sam princip preuzimanja aplikacije zavisi od operativnog sistema Vašeg mobilnog telefona.

 

Android OS

Aplikaciju za Android OS možete preuzeti na Google Play marketu:

iPhone OS

Aplikaciju za iPhone OS možete preuzeti preko Apple store-a.

Nakon instaliranja my Lovćen mBanking aplikacije potrebno je pokrenuti aplikaciju sa mjesta na kojem je prethodno snimljena i unijeti aktivacioni kod koji ste dobili putem sms poruke. Po uspješnom aktiviranju usluge potrebno je da u aplikaciji definišete PIN kod koji ćete ubuduće koristiti za pristup mBanking servisu, nakon čega je aplikacija spremna za korišćenje. Minimalna dužina PIN-a je 4 (četiri), a maksimalna 8 (osam) cifara.

Dokumentacija:

Više informacija možete dobiti putem e-maila: mbanking@lovcenbanka.me ili na telefon- +382 20 205 410