Branch office BAR

Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar

Telefon: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994

E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office

Donji bulevar b.b - 85310 Budva

Telefon: + 382 33 473 994, + 382 33 473 992

E-mail : filijala.budva@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Cash desk 1

Autobuska stanica Mercur - 85310 Budva

Telefon: + 382 20 684 058

E-mail : salter.budva1@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08.00h – 13.00h

Branch office  CETINJE

Ulica Njegoševa 36. - 81250 Cetinje

Telefon: + 382 78 103 860 , + 382 78 103 861

E-mail : filjala.cetinje@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office  HERCEG NOVI

Stepenište Kralja Tvrtka I broj 1 - 85340 Herceg Novi

Telefon: + 382 31 580 966, + 382 31 580 967

E-mail : filijala.hercegnovi@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office  KOTOR

Zgrada Lučke kapetanije b.b. - 85330 Kotor

Telefon: + 382 32 326 005

Fax: + 382 32 326 004

E-mail : filijala.kotor@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office  MOJKOVAC

Ulica Mališe Damjanovića bb -  84205 Mojkovac

Telefon: 067994104, 067994134

E-mail : filijala.mojkovac@lovcenbanka.me

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office  NIKŠIĆ

Trg Save Kovačevića br.4 - 81400 Nikšić

Telefon: + 382 40 280 835, + 382 40 280 834

E-mail : filijala.niksic@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office PODGORICA 1

Bulevar Ivana Crnojevića 62/2 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 68 3333

Fax: +382 20 68 4444

E-mail : filijala.podgorica@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Cash desk PODGORICA 1

Bulevar Džordža Vašingtona 86 - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 41

Fax: +382 20 205 406

E-mail : salter.podgorica1@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 20h 

Subota 08h – 16h

Branch office PODGORICA 2

Ulica Admirala Zmajevića b.b. ( Stari aerodrom ) - 81000 Podgorica

Phone: +382 20 684 051, +382 20 684 052

E-mail: filijala.podgorica2@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office  Petnjica

Crnogorsko-turskog prijateljstva bb - 84312 Petnjica

Phone: +382 67 994 009

E-mail : salter.petnjica@lovcenbanka.m


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office TIVAT

Ulici Luke Tomanovića br.8 – 85320 Tivat

Phone: +382 32 781 992

Fax: +382 32 781 995

E-mail : filijala.tivat@lovcenbanka.me 

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h

Branch office ULCINJ

Ulica 26.novembra b.b. - 85360 Ulcinj

Telefon: + 382 30 684 440, +382 30 684 441

E-mail : filijala.ulcinj@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak / 08h – 16h

Subota / 08h – 13h

Branch office ROŽAJE

Ulica Maršala Tita br.1 – 84310 Rožaje

Phone: +382 63 222 060

E-mail : filijala.rozaje@lovcenbanka.me


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 08h – 16h

Subota 08h – 13h