Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Glavni izvršni direktor   
 
Vinko Nikić je u Lovćen banci od njenog osnivanja u avgustu 2014e. Za angažman u Lovćen banci ga je preporučilo 20 godišnje iskustvo na različitim rukovodećim pozicijama od čega više od 15 godina u oblasti računovostva i finansija. Trenutna pozicija Glavnog izvršnog direktora Banke podrazumjeva ovlašćenja u izvršnom rukovođenju bankom, predstavljanju i zastupanju banke, upravljanju ljudskim i drugim resursima, izvještavanje o poslovanju Odboru direktora te drugima zainteresovanim stranama i ostale poslove u skladu sa zakonom i Statutom Banke

U Lovćen banku dolazi sa pozicije Menadžera PricewaterhouseCoopers Montenegro u kome je bio od 2012-2014, a prije toga je bio u preduzeću Tranšped Beograd od 1992-1999, kao direktor filijale u Kotoru, a u kompaniji Jugopetrol AD Kotor od 1999-2012 gdje je pokrivao različite pozicije, od šefa računovodstva i finansija, pa do pozicije finansijskog direktora.

Pored obaveza u Banci Vinko Nikić je i profesor na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu i Pomorskom fakultetu u Baru gdje je do skoro bio i Dekan fakulteta.
Aktuelni je  predsjednik Upravnog odbora Instituta Sertifikovanih računovođa Crne Gore i član Skupštine FEE (Evropske federacije računovođa) sa sjedištem u Briselu.
Vinko Nikić je i aktuelni potpredsjednik Asocijacije Menadžera Crne Gore (AMM), kao punopravnog člana Evropske Asocijacije menadžera

Već nekoliko godina je stalni učesnik mnogih Međunarodnih konferencija i workshopova Svjetske banke.
Bio je član radnih grupa za izradu zakonskih rješenja prevashodno iz oblasti računovostva i finansija.

Vinko Nikić je diplomirao na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru – smjer organizacione nauke i stekao magistarsku titulu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.  Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na temu "Slobodne zone u funkciji povećanja izvoza i podsticaja zapošljavanja".

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me