Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Glavni Izvršni Direktor

Goran Knežević je preuzeo funkciju glavnog izvršnog direktora Lovćen banke u oktobru 2016. godine, nakon 26 godina provedenih na različitim rukovodećim pozicijama od čega se 15 godina odnosi na bankarski sektor. Trenutna pozicija Glavnog izvršnog direktora Banke podrazumjeva ovlašćenja u izvršnom rukovođenju bankom, predstavljanju i zastupanju banke, upravljanju ljudskim i drugim resursima, izvještavanje o poslovanju Odboru direktora te drugima zainteresovanim stranama i ostale poslove u skladu sa zakonom i Statutom Banke

U Lovćen banku dolazi sa pozicije glavnog izvršnog direktora Komercijalne banke AD Budva. Prije toga je obavljao poslove konsultovanja velikih bankarskih grupa, centralnih banaka i radio kao ekspert Međunarodnom monetarnog fonda za superviziju banaka i razvoj posebnih projekata.

U periodu od 2001-2008 je bio angažovan u Centralnoj banci Crne Gore, gdje je radio kao član Savjeta i zamjenik generalnog direktora zadužen za kontrolu banaka. Od imenovanja na funkciju zamjenika generalnog direktora zaduženog za superviziju banaka vodio je niz projekata vezanih za donošenje regulative za bankarsko poslovanje.

Učestvovao je u brojnim projektima razvoja monetarne i fiskalne politike, makroekonomskih analiza i makroekonomskog modeliranja.

Godinu dana je bio presjedavajući grupe BSCEE (Bank Supervisors from Central and Ester Europe) u Bazelskom komitetu za superviziju banaka kao i član upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita i viceguverner Crne Gore u MMF-u.

Goran Knežević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore gdje je i stekao magistarsku titulu. Doktorirao je na Glasgow Caledonian University na temu "Uticaj globalne finansijske krize na bankarske sektore Balkana".

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me