Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Odbor direktora:

Aleksandra Popović - Predsjednica Odbora direktora

Dr Andreas Zeisler - Član Odbora direktora, zamjenik Predsjednika

Blagota Radović -  Član Odbora direktora, zamjenik Predsjednika

Dr Klaus Ekkehard Glaubitt - Član Odbora direktora

Ernst Welteke - Član Odbora direktora

Norah Licet Beccera Farfan - Članica Odbora direktora

Mirjana ( Kovačević ) Perendija - Članica Odbora direktora

 

 

Top menadžment:

Dr Vinko Nikić - Glavni izvršni direktor

Nenad Radulović - Izvršni direktor za poslove upravljanja likvidnošću 

Draško Trninić - Izvršni direktor za Retail sa mrežom filijala i ekspozitura

 

Srednji menadžment:

Ivan Popivoda - Direktor Sektora Retaila sa mrežom filijala - Centar (Podgorica, Nikšić)

Predrag Vušurović - Direktor Sektora Retaila sa mrežom filijala - Jug (Cetinje, Bar, Budva, Kotor, Herceg Novi)

Jovana Popović - Direktorica Sektora za razvoj 

Nikola Kaluđerović - Direktor Sektora pravnih i opštih poslova 

Miljan Šekularac - Direktor IT Sektora

Marijana Šćekić - Direktorica Sektora finansija i računovodstva

Daniela Golubović - Direktorica Sektora upravljanja rizicima

Nikola Vasilić -  Zamjenik direktora Sektora upravljanja rizicima

Nikola Vujović - Rukovodilac Filijale Podgorica 1 ( Bulevar Džordža Vašingtona 56/I )

Veliša Radunović -  Rukovodilac Filijale Podgorica 2 ( Bulevar Ivana Crnojevića 62/2 )

Spomenka Gluščević - Rukovodilac Filijale Nikšić

Radovan Samardžić - Rukovodilac Filijale Kotor

Ivan Dajković - Pomoćnik rukovodioca Filijale Kotor

Amir Radović - Rukovodilac Filijale Bar

Saša Sekulović - Rukovodilac Filijale Herceg Novi

Borko Vuković - Pomoćnik rukovodioca Filijale Herveg Novi

Dejan Šušić - Pomoćnik rukovodioca Filijale Budva

Dejan Bojanić - Šef Odjeljenja za marketing

Vesko Vukadinović - Glavni oficir za fizičko-tehničku bezbjednost

Mirko Krunić -  Šef bezbjednosti informacionog sistema

 

Nezavisne funkcije   

Borka Perović - Ovlašćeno lice za praćenje usklađenosti poslovanja sa propisima

Anita Sjekloća - Ovlašćeno lice za SPNiFT

Maja Kaluđerović - Zamjenik ovlašćenog lica za SPNiFT

Dušan Vujović - Interni revizor

 

Vanja Golubović-Tatalović - Sekretar Banke

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me