Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Stepenište Kralja Tvrtka I broj 1 - 85340 Herceg Novi


 

 

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me