Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Lovćen banka svojim klijentima omogućava uslugu slanja i prijema novca u saradnji sa RIA Money Transferom.   

Ria Money Transfer pruža uslugu brzog, sigurnog i ekonomičnog transfera novca u 150 zemalja svijeta, na 310.000 lokacija.

 

Slanje novca 

• pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument, 

• navedete kome šaljete, zemlju i iznos koji ćete poslati,

• službenik vam izdaje PIN broj od 11 cifara, koji javljate primaocu, 

• radi sigurnosti, ne otkrivajte podatke transakcije trećem licu,  

• pošiljalac plaća troškove slanja novca.

 

Prijem novca 

• pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument, PIN broj, navedite ko vam, odakle i koliki iznos šalje,

• službenik će vam isplatiti novac i izdati potvrdu o isplati, 

• primalac ne snosi troškove prilikom prijema novca.

 

Cjenovnik za slanje novca iz Crne Gore

Više informacija na www.riacapital.me . 

 

 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me