Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Ova kartica namijenjena je fizičkim licima, a vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit u zavisnosti od Vaših kreditnih zaduženja. Mastercard Standard Credit kartica omogućiće Vam kreditiranje po revolving principu uz minimalnu mjesečnu obavezu prema Vašem izboru.

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me