Banka ovoga vremena i ovoga naroda

U ponudi imamo čitavu paletu kreditnih proizvoda prilagođenih različitim namjenama. Za Vas smo obezbijedili povoljne rokove otplate i prihvatljive kamatne stope. Procedura je brza i jednostavna. Naši savjetnici će Vam pomoći da odaberete kredit koji najviše odgovara Vašim finansijskim mogućnostima.

 

Pri analizi zahtjeva i odobravanju plasmana, Banka procjenjuje kreditnu sposobnost klijenta, namjenu - predmet finansiranja i usklađenost sa zakonskim propisima i aktima Banke, kapacitet klijenta za izmirenje obaveza prema Banci i kreditnu istoriju klijenta, instrumente obezbjedjenja plasmana, izloženost Banke prema klijentu i povezanim licima u skladu sa zakonom, kao i ostale faktore koji mogu biti od uticaja na procjenu kategorije rizika i na donošenje adekvatne odluke.

U primjeni uslova za odobravanje plasmana, Banka vrši sljedeću internu podjelu fizičkih lica na 5 grupa:

I grupi  klijenata pripadaju:

 • Klijenti koji su vrhunski sportisti (osvajači medalja na evropskim ili svjetskim takmičenjima) sa nacionalnom penzijom,
 • Klijenti koji su ostvarili nacionalnu penziju po osnovu staža u republičkom parlamentu,
 • Zaposleni u Banci, drugim bankama i Centralnoj banci Crne Gore,
 • Klijenti koji imaju redovan priliv tri mjeseca uzastopno ili su se obavezali da će imati redovne prilive po tekućem računu u Banci po osnovu ličnih primanja / penzije u iznosu minimum 1.500,00 € mjesečno, uz uslov pozitivne ocjene usklađenosti trajnosti primanja sa ročnošću kredita;
 • Klijenti koji imaju štednju u Banci minimum 50.000,00 € sa preostalom ročnošću ne kraćom od šest mjeseci,
 • Klijenti koji su zaposleni u privrednim društvima koje nadležni organ Banke, po predhodno utvrđenim kriterijumima, deklariše kao nisko rizične,
 • Pomorci

 

II grupi klijenata pripadaju:

 • Penzioneri
 • Klijenti zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz Budžeta Republike Crne Gore,
 • Klijenti koji su zaposleni u Vladinim agencijama, regulatornim tijelima ili drugim institucijama osnovanim po posebnim zakonima kao upravni ili drugi organi koji obavljaju poslove od javnog interesa,
 • Klijenti zaposleni u javnim preduzećima u kojima je država ili lokalna samouprava većinski ili vlasnik sa više 25% učešća u vlasničkoj strukturi, koje nadležni organ Banke, po predhodno utvrđenim kriterijumima, ocijeni kao prihvatljivo rizične,
 • Klijenti koji su zaposleni u institucijama sa finasijskog tržišta regulisanim i kontrolisanim od strane domaćih ili kontrolnih tijela EU, kao i u ostalim međunarodnim institucijama, ambasadama i predstavništvima drugih država,
 • Klijenti koji su zaposleni u privrednim društvima koje nadleženi organ Banke, po prethodno utvrđenim kriterijumima, ocijeni kao prihvatljivo rizična.

 

III grupi klijenata pripadaju:

 • Klijenti zaposleni u preduzećima koji imaju redovan priliv po tekućem/deviznom računu u Banci po osnovu zarade, a nijesu razvrstani u prve dvije grupe,
 • Klijenti koji imaju redovne prilive po osnovu obavljanja preduzetničke aktivnosti za koju se zahtijevaju posebne licence ili visokastručna sprema.

 

IV grupi klijenata pripadaju:

 • Klijenti koji redovan priliv po osnovu zarade / penzije ostvaruju preko računa druge poslovne Banke.
 • Klijenti koji imaju redovne prilive po osnovu obavljanja preduzetničke aktivnosti, a nijesu svrstani u treću grupu.

 

V grupa klijenata obuhvata fizička lica koja ostvaruju redovne prihode po osnovu individualne ili porodične poslovne aktivnosti a čiji prihodi se u manjoj ili većoj mjeri knjigovodstveno neevidentiraju - za njih je kreiran poseban proizvod “Mikro kredit”.

 

Kamatna stopa za korišćenje kreditnih proizvoda je fiksna ili promjenljiva, i obračunava se po proporcionalnom metodu. Fiksna kamatna stopa je nepromjenljiva za ugovoreni period otplate kredita.

Kamatna stopa za korištenje kreditne kartice, odnosno pozajmice po tekućem računu je fiksna i obračunava se po proporcionalnom metodu.

 

 

Kontakt:

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , posjetite filijalu Lovćen banke ili zakažiite sastanak putem telefona +382 20 205 410. 

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me